Victoria Miles & Jazz Wizze Bahia Jazz Club Palma

STARS Mick nos presenta a Victoria Miles con Jazz Wizze en el Bahia Jazz Club Palma